Wyższa ulga za kasy fiskalne z dodatkowymi funkcjami

5 kw.

Aktualnie refundacja części wydatku na kasę rejestrującą, obowiązująca przy wdrażaniu pierwszego urządzenia w firmie, może wynieść maksymalnie do 90% kosztów, ale nie więcej niż 700 zł. Tak wynika z funkcjonujący w Polsce przepisów fiskalnych. W przyszłości dojdzie jednak do pewnych modyfikacji w regulacjach prawnych. Ustawodawca wprowadzi bowiem wyższą ulgę za kasę rejestrująca online.

Nie tylko za pierwszą kasę online…

Wiadomo już, że ustanowienie w Polsce systemu fiskalizacji online dla części przedsiębiorców będzie równoznaczne z koniecznością wymiany obecnych kas rejestrujących – zarówno tych z kopią papierową, jak i elektroniczną. W znowelizowanej ustawie VAT wskazane zostaną grupy podatników, które wcześniej zaczną korzystać z urządzeń online. W tym przypadku wstępnie znane są już nawet konkretne branże i terminy… Najwcześniej, bo już od 1 stycznia 2019 roku, z technologii nowego typu będą musieli zacząć korzystać właściciele warsztatów samochodowych oraz punktów wulkanizacji.

Nietrudno zgadnąć, że wymiana dotychczasowego urządzenia na kasę fiskalną online wymusi dodatkowe wydatki. Przedsiębiorcy będą po prostu musieli zapłacić za modele nowego typu. Okazuje się jednak, iż wyższa ulga, wynosząca nawet do 1 000 zł, ma przysługiwać nie tylko przy zakupie pierwszej kasy, która będzie równocześnie modelem online. Z takiej samej refundacji skorzystają również podatnicy zobligowani do wcześniejszego zastąpienia obecnej technologii sprzedaży.

Temat ten został omówiony bardziej szczegółowo na stronie PCKF.

Jak starać się o ustawową ulgę?

Dotychczas skorzystanie z refundacji części wydatku na pierwszą kasę fiskalną przysługiwało zarówno podatnikom VAT, jak i przedsiębiorcom zwolnionym lub wykonującym jedynie czynności zwolnione. Podobnie będzie w przypadku ulgi za urządzenie rejestrujące online. Warto jednak przypomnieć o tym, iż skorzystanie z odliczenia bądź zwrotu jest uzależnione od prawidłowego zainstalowania technologii sprzedaży w firmie. Procedura ta polega m.in. na dokonaniu zgłoszeń do Urzędu Skarbowego w odpowiednich terminach oraz zleceniu fiskalizacji kasy rejestrującej. Jeżeli zaś podatnik naruszy zasady dotyczące instalacji urządzenia rejestrującego, straci możliwość otrzymania ustawowej ulgi.

Funkcjonalność urządzeń nowego typu

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że w systemie fiskalizacji online do dyspozycji przedsiębiorców będą naprawdę nowoczesne technologie sprzedaży. Kasy rejestrujące nowego typu zapewnią nie tylko realizowanie e-paragonów dla klientów indywidualnych, ale także ustandaryzowaną komunikację z terminalami do kart płatniczych. Ponadto, wyróżnikiem takiego urządzenia będzie współpraca z systemem teleinformatycznym MF. Wszystkie modele online zaczną bowiem w przyszłości transmitować dane do Centralnego Repozytorium Kas. A Informacje te posłużą urzędnikom do skuteczniejszego kontrolowania podatników, którzy muszą prowadzić ewidencję przy zastosowaniu urządzeń rejestrujących.

One Reply to “Wyższa ulga za kasy fiskalne z dodatkowymi funkcjami”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz CAPTCHA *