Rejestracja urządzenia fiskalnego krok po kroku

18 paź

Początki działalności handlowej mogą rodzić różne dylematy. I nie są one związane jedynie z wyborem odpowiednich dla przedsiębiorstwa rozwiązań technologicznych. Dotyczą również obowiązujących przepisów, które obligują podatnika do prawidłowego przejścia konkretnych procedur. Tak jest w przypadku rejestracji oraz instalacji urządzenia fiskalnego.

Dzisiejszy rynek fiskalny oferuje bogaty wybór kas i drukarek, zróżnicowanych pod względem wielkości gabarytów, posiadanych funkcji czy wysokości poszczególnych parametrów. Zatem rozterki związane ze wskazaniem właściwego modelu są jak najbardziej zrozumiałe – w końcu, od tej decyzji może zależeć komfort i efektywność naszej pracy przez kolejnych parę lat. Ale prawdą też jest, że nawet zakup najlepszego dla nas rozwiązania technologicznego nie pozwoli na sprzedaż towarów lub usług zgodnie z prawem, jeśli nie przejdziemy wcześniej ścisłej procedury instalacyjnej. Dlatego warto wyjaśnić krok po kroku, na czym polega rejestracja urządzenia fiskalnego.

Pierwszy etap to pierwszy kontakt z Urzędem Skarbowym

Można przyjąć, że całą procedurę rozpoczyna stwierdzenie konieczności zastosowania w naszej działalności handlowej urządzenia fiskalnego. Jeśli chodzi zaś o konkretny moment, to jest nim nasz pierwszy kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym – pisemne zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu ewidencji obrotu przy użyciu kasy lub drukarki. Taki dokument, zwany również zgłoszeniem przedinstalacyjnym, może być dostarczony osobiście lub drogą pocztową. Ważne, by zawierał potrzebne informacje – imię i nazwisko (lub nazwę) podatnika, NIP podatnika, liczbę rejestrowanych urządzeń oraz termin i adresy miejsc ich instalacji – i dotarł do celu nie później, niż 1 dzień przed rozpoczęciem ewidencji.

Fiskalizacja – jednorazowa i nieodwracalna

Gdy pierwszy etap dobiegnie końca, przychodzi czas na kluczowy moment w procedurze instalacyjnej – fiskalizację. Co to takiego? Chodzi o wprowadzenie urządzenia rejestrującego sprzedaż, pozostającego dotąd w trybie szkoleniowym, w tryb fiskalny. Czynność ta, w przypadku danego modelu, może zostać wykonana tylko raz i nie da się jej cofnąć. Dlatego też działanie to należy do uprawnionego serwisanta. Z chwilą zakończenia fiskalizacji, wszystkie działania wykonane na urządzeniu będą w nim zapisywane. My zaś możemy rozpocząć sprzedaż towarów i usług wraz z wystawianiem paragonów.

Ponowne zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Zakończenie etapu drugiego oznacza również konieczność pisemnego poinformowania o tym Urzędu Skarbowego. Odpowiedni dokument musi dotrzeć najpóźniej 7 dni od przeprowadzenia fiskalizacji. Tak zwane zgłoszenie poinstalacyjne możemy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (istotna okaże się data na stemplu pocztowym). W zamian otrzymamy zwrotnie numer ewidencyjny, potwierdzający wpisanie naszego urządzenia do katalogów US. Ostatnim krokiem jest trwałe umieszczenie tego numeru na obudowie zarejestrowanego przez nas modelu – w widocznym miejscu, przy użyciu niezmywalnego markera bądź naklejki.

2 Replies to “Rejestracja urządzenia fiskalnego krok po kroku

  1. Warto też wspomnieć, że prawidłowe przejście procesu instalacyjnego upoważnia do ubiegania się o ulge z tytułu zakupu pierwszego urządzenia fiskalnego. Można dostać chyba max do 700zł, no ale to już coś 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz CAPTCHA *